Overzicht van de Groepsaankopen

13-11-2018 13:28:26


Door de vooruitgang van de verschillende aankoopgroepen schetsen we een kort overzicht van de evolutie van onze groepsaankopen.

Groepsaankoop Tankkaarten

We zien dat er voor tankkaarten veel bedrijven interesse tonen door het toenemen van de leden die zich inschrijven voor deze groepsaankoop. De bedrijven die zich hebben aangesloten aan deze groep vertegenwoordigen nu al meer dan 300.000 liter verbruik op jaarbasis, en versterken zo onze positie.

Sociaal secretariaat

Als KMO ben je veel bezig met de kosten van je personeel. Dit neemt vaak wat tijd in beslag waardoor er minder tijd overblijft voor belangrijkere taken.
Waarom dit dan niet uit handen geven? Zo denken sommige bedrijven er ook over. Zij hebben zich daarom aangesloten bij onze groepsaankoop sociaal secretariaat en besparen zo niet alleen tijd, maar ook onnodige kosten. Door de tientallen bedrijven die zich nu reeds hebben aangesloten aan de aankoopgroep sociaal secretariaat ondervinden wij dat er zelfs tussen gelijkaardige bedrijven een groot prijsverschil is betreffende de kost per werknemer. En dit voor gelijkaardige servicevoorwaarden.

Afval

Dit is vaak een kost waar het minst rekening mee gehouden wordt waardoor er vaak ook te veel voor betaald wordt.
Door je vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop afval is het mogelijk om die kost aanzienlijk te verlagen en hoeft je jezelf geen zorgen meer te maken dat je te veel betaalt.
Uit de gesprekken met de verschillende bedrijven zien we dat ook hier de onderhandelingsmarge zeer groot is.