Bedrijfsafval, hoe ga je er mee om?

18-03-2019 08:27:50


Bedrijven in België produceren jaarlijks een enorme hoeveelheid aan bedrijfsafval. Maar wat valt onder welke afvalstroom en wat kan Groupit hierin betekenen?
 

Soorten bedrijfsafval

Bedrijfsafval is een mengsel van verschillende soorten afval zoals restafval, papier, PMD, hout, glas en gevaarlijk afval. Per bedrijf kunnen de afvalstromen verschillen.
Voor de meest voorkomende afvalstromen zijn aparte richtlijnen opgesteld om dit afval zoveel mogelijk te scheiden van het restafval:
•    Papier en karton: onder andere computer- en kantoorpapier, tijdschriften en propere kartonnen verpakkingen
•    PMD: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
•    Glas: onder andere glazen verpakkingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wit, groen, bruin en bont glas. TL-buizen, spaarlampen en vlakglas zoals ruiten dien je apart in te zamelen
•    GFT en groenafval: schillen en resten van groenten en fruit, resten gekookt eten en onkruid, fijn tuinafval en houtafval
•    Kunststof: onder andere kunststof verpakkingsafval en PE, HDPE, PP, PS, EPS, PET en PVC kunststoffen
•    Hout: houten verpakkingen (delen van), pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten en afvalhout uit sloopwerkzaamheden.
•    Textiel: oude bedrijfskleding en oud keuken- en linnengoed. Vloerbedekking en tapijt vallen hier niet onder, deze worden apart verwerkt. Verontreinigde kleding en doeken kunnen onder gevaarlijk afval gecategoriseerd worden
•    Metalen: onder andere metalen verpakkingen zoals vaten, kapotte metalen onderdelen en elektriciteitskabels
•    AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
•    Gevaarlijk afval: omvat verfresten, inkt, asbesthoudend afval, batterijen, afgewerkte olie enz..

Extra afvalstromen (sinds 01/06/2018)

Sinds 1 juni 2018 geldt er voor bedrijven een nieuwe sorteerverplichting, waardoor bedrijven – naast 18 andere verplichte stromen – nog 3 bijkomende soorten afval selectief dienen in te zamelen:
•    plastic folies: folies die als secundaire of tertiaire verpakking worden gebruikt
•    recycleerbare harde kunststoffen
•    geëxpandeerd polystyreen: zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur

Goedkoop en efficiënt uw afval beheren

Efficiënt afval scheiden binnen het bedrijf is niet alleen verplicht, maar ook goed voor het milieu en je portemonnee. Zo is het gescheiden aanbieden van afvalstromen in de meeste gevallen goedkoper dan alles via het restafval te laten afvoeren. Een goede en efficiënte afvalscheiding is dus wenselijk en aantrekkelijk.
Om dit binnen je bedrijf op te zetten zijn een aantal zaken van belang. Zo is een duidelijk afvalmanagement een essentieel vertrekpunt. Daarnaast is het voorzien van de juiste afvalfaciliteiten onmisbaar en kan je voor bepaalde afvalstromen opbrengsten genereren.

Groupit optimaliseert uw afvalstromen

Met Groupit analyseren wij de container-, verwerking- en transportkosten van de afvalstromen van onze leden.
Na een inventarisanalyse van de afvalstromen benchmarken we je data met die van onze andere leden. Zo krijgen we een eerste idee van de sterkte of zwakte van je huidig contract. Vervolgens groeperen we jouw relevante stromen, containers e.a zodat we een sterke aankoopgroep creëren.
Afhankelijk van je resterende contracttermijn stellen we op korte of lange termijn een optimalisatie van je afvalstromen voor in de vorm van adviesplannen.
Benieuwd hoe we jouw afvalstromen kunnen optimaliseren? Bezoek dan zeker onze website www.groupit.be of stuur een mail naar info@groupit.be